Trainingszeiten

Ab Mai  2022 gelten folgende Trainingszeiten:

Freitag 16.30 – 17.30 Rally Obedience

Freitag 17.30 – open end Agility