Trainingszeiten

Ab Mai  2020  gelten folgende Trainingszeiten:

Freitag 17.00 – 18.00 Rally Obedience

Freitag 18.00 – 19.30 Agility